Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on mar 2, 2017 in Prawo |

Dochodzenie odszkodowań górniczych

Dochodzenie odszkodowań górniczych

Uzyskiwanie odszkodowania za szkody górnicze jest dość niełatwym zadaniem, dlatego też warto, aby zajął się tym doświadczony oraz bardzo kompetentny adwokat, o rozległej wiedzy prawniczej. Dochodzenie odszkodowań górniczych w Koninie odbywać się może przede wszystkim na mocy Prawa Geologicznego i Górniczego. Warto mieć przy tym świadomość tego, że to przedsiębiorca prowadzący zakład górniczy odpowiada za szkody wyrządzone na terenach kopalnianych.

 

Aby można było dochodzić odszkodowań górniczych, zaistnieć muszą trzy warunki. Pierwszym z nich jest zaistnienie zdarzenia, które uznane będzie za główną przyczynę wystąpienia szkody. Drugi warunek to zaistnienie samej szkody. Trzecim warunkiem jest zaistnienie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy zdarzeniem a powstałą szkodą. Zdarzają się jednak sytuacje, w których nie można określić podmiotu będącego odpowiedzialnym za zaistnienie szkody górniczej. Co się wówczas dzieje? Otóż w takiej sytuacji winnym zaistnienia całej sytuacji będzie ten przedsiębiorca, który w dniu ujawnienia szkody prowadził w danym miejscu działalność związaną z górnictwem.